Grip op verwardheid

Vorig jaar waren er bijna 100.000 meldingen van personen met verward gedrag. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar veel vaker leidt een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Een tijdige herkenning hiervan en weten daarmee om te gaan, kan escalatie van ‘verwarde situaties’ voorkomen. Bij een combinatie van een niet-zichtbare beperking met verward gedrag is het goed te weten hoe te handelen om een gepaste benadering, zorg en onder­steuning te kunnen bieden.

Trainingen
MEE wil gemeenten ondersteunen om  het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van mensen die in aanraking komen met verwarde personen (zoals (zorg)professionals, loketmedewerkers van de gemeente en naast betrokkenen) te vergroten. ZonMw heeft subsidie beschikbaar gesteld voor iedere gemeente in het kader van aanpak verward gedrag. Hierdoor kunnen onderstaande trainingen vrijwel kosteloos gevolgd worden door professionals en vrijwilligers.

Alle trainingen van MEE zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein, overige registers afhankelijk van de inhoud van de training en op aanvraag. Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken zijn.

Meer weten over de aanpak en/of eventuele subsidiemogelijkheden voor uw gemeente? Neem contact op met Lobke Kooistra, adviseur Inclusie, via 088 633 0 633.

Contact