Grip op verwardheid - MEE voor mij

Grip op verwardheid

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen met een beperking worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

MEE wil gemeenten ondersteunen om  het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van mensen die in aanraking komen met verwarde personen (zoals (zorg)professionals, loketmedewerkers van de gemeente en naast betrokkenen) te vergroten. Dit kan eraan bijdragen dat situaties minder snel escaleren. En dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Training
De training Grip op verwardheid wordt gegeven door MEE en Impluz en is opgebouwd uit twee onderdelen.

  • Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag: Hierbij wordt nader ingegaan op niet zichtbare beperkingen, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme. Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan, zodat situaties niet meer hoeven te escaleren. In beide onderdelen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Deze training wordt gegeven door MEE.
  • De training Mental Health First Aid (MHFA): In dit deel leer je psychische aandoeningen herkennen, je leert hoe je hiermee om moet gaan en wat je moet doen in een crisissituatie. Deze training wordt gegeven door Impluz.

De training wordt in zijn geheel aangeboden maar er is ook een mogelijkheid de onderdelen afzonderlijk te volgen. Daarbij maakt de volgorde niet uit. 

Kennisniveau en handelingsvaardigheid vergroten
Het doel van de training is het vergroten van het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van professionals en naastbetrokkenen die in aanraking komen met mensen met verward gedrag.

Theorie, praktijk en verbinden
Theorie en praktijk wisselen elkaar af in de training. Zo wordt herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook LVB, NAH, autisme en dementie behandeld. Verder wordt in de training o.a. geoefend in communicatie met personen met verward gedrag, leert men hoe te handelen in een crisissituatie en komen ervaringsdeskundigen aan het woord. De training wordt georganiseerd in gemengde groepen. Zo verbinden we verschillende mensen die te maken hebben met personen met verward gedrag en weten ze elkaar in de toekomst te vinden.

Lokale samenwerking 
Een sluitende aanpak rondom verward gedrag komt alleen tot stand vanuit lokale samenwerking. Om zorg en ondersteuning aan deze groep zo goed mogelijk in te vullen, zijn gemeenten verplicht uiterlijk in oktober 2018 een sluitende en persoonsgerichte aanpak rond verward gedrag te hebben. Daarom is MEE met verschillende gemeenten een traject aangegaan in het kader van preventie en signalering van verward gedrag. Dergelijke projecten worden mede mogelijk gemaakt door ter beschikking gestelde subsidies, zoals van ZonMw.

Meer weten over de aanpak en/of eventuele subsidiemogelijkheden voor uw gemeente? Neem contact op met een van onze Adviseurs Inclusie via T 088 633 0 633.

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Contact