Beleef autisme

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

De geaccrediteerde training Beleef autisme geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven, wat ze voelen. Niet via complexe theorieën, maar vanuit de alledaagse praktijk. Door het deelnemers zelf te laten ervaren. De training combineert kennis met opdrachten uit het AutismeBelevingsCircuit en de inzet van een ervaringsdeskundige (autismebelevingscircuit+). Op deze manier vergroot de deelnemer zijn kennis over autisme vanuit verschillende inzichten. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Resultaten

  • Inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met autisme.
  • Concrete handvatten voor de omgang met mensen met autisme in de voor u relevante context, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
  • Vanuit de handvatten omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden van iemand met autisme.

Meer informatie?

Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact