Beleef LVB

In uw werk bent u gewend om veel te praten en uitleg te geven. Ondanks uw beste bedoelingen heeft u het idee dat dit bij bepaalde cliënten niet goed werkt. Bijvoorbeeld:

  • uw cliënt komt niet opdagen bij een afspraak;
  • of uw cliënt voert de gemaakte afspraken niet uit.

Het doel van deze training is dat professionals en/of vrijwilligers ervaren hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de training staat het LVB-belevingscircuit centraal. De inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor je manier van communiceren en de werkprocessen?

Resultaten

  • Zelf ervaren hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag beleven.
  • Inzien hoe ingewikkeld onze maatschappij soms is voor mensen met LVB en welke emoties dit op kan roepen.
  • Praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Meer informatie?

Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact