Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Vorig jaar waren er bijna 100.000 meldingen van personen met verward gedrag. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar veel vaker leidt een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Een tijdige herkenning hiervan en weten daarmee om te gaan, kan escalatie van ‘verwarde situaties’ voorkomen. Bij een combinatie van een niet-zichtbare beperking met verward gedrag is het goed te weten hoe te handelen om een gepaste benadering, zorg en onder­steuning te kunnen bieden.

Training ‘ASS: Hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om?’

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

In de geaccrediteerde training leren deelnemers aan de hand van veel voorkomende kenmerken hoe ze iemand met autisme kunnen herkennen. Welk gedrag kan duiden op ASS? Er worden vervolgens concrete handvatten gegeven hoe om te gaan met deze mensen in een voor de deelnemer relevante context. Er is veel ruimte voor maatwerk en de trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit op de praktijk van de deelnemers. De handvatten geven aanleiding om ervaringen uit te wisselen en af te stemmen over een aangepaste aanpak. Deelnemers voeden elkaar met nieuwe ideeën. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Resultaten

  • Concrete herkenningspunten.
  • Inzicht in de denkwijze van en begrip.
  • Concrete handvatten voor de omgang in de voor u relevante context, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
  • Vanuit de handvatten omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden van iemand met autisme.

Meer informatie?

Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact