Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Vorig jaar waren er bijna 100.000 meldingen van personen met verward gedrag. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar veel vaker leidt een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Een tijdige herkenning hiervan en weten daarmee om te gaan, kan escalatie van ‘verwarde situaties’ voorkomen. Bij een combinatie van een niet-zichtbare beperking met verward gedrag is het goed te weten hoe te handelen om een gepaste benadering, zorg en onder­steuning te kunnen bieden.

Training ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)’

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers mensen met een licht verstandelijke beperking herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om bovenstaande situaties te voorkomen en er bovenal voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen participeren in de maatschappij (inclusie). Deze training is geaccrediteerd bij diverse instituten. Ervaringsdeskundige inzet, ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Resultaten

  • Concrete herkenningspunten;
  • Inzicht in denkwijze en begrip;
  • Concrete handvatten voor de omgang;
  • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.

Meer informatie?

Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact