Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Vorig jaar waren er bijna 100.000 meldingen van personen met verward gedrag. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar veel vaker leidt een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Een tijdige herkenning hiervan en weten daarmee om te gaan, kan escalatie van ‘verwarde situaties’ voorkomen. Bij een combinatie van een niet-zichtbare beperking met verward gedrag is het goed te weten hoe te handelen om een gepaste benadering, zorg en onder­steuning te kunnen bieden.

Training Herkennen van en omgaan met mensen met niet- aangeboren hersenletsel

In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen één of andere vorm van niet-aangeboren hersenletsel. Een groot aantal mensen gaat na een bezoek aan de huisarts of na ontslag uit het ziekenhuis terug naar huis. Toch blijkt dat velen na die tijd moeite hebben om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Of mensen in hun omgeving merken dat er toch wel iets veranderd is; iemand is niet meer helemaal de oude.

Deze geaccrediteerde training geeft inzicht in de werking van de hersenen en de gevolgen die kunnen ontstaan bij een beschadiging van (delen van) de hersenen. Na het volgen van deze training herkennen deelnemers de signalen die kunnen wijzen op hersenletsel. Bovendien leren zij hoe ze hier mee om kunnen gaan.

De leerdoelen zijn:

  • Inzicht in gevolgen van hersenletsel
  • Concrete handvatten voor de omgang die leiden tot een effectievere en efficiëntere aanpak
  • Een omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden

Aan de hand van theorie, filmbeelden en oefeningen gaan de deelnemers aan de slag. Zij kunnen hun eigen casuïstiek/voorbeelden inbrengen. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Meer informatie?

Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact