Handreiking toegankelijke digitale zorg

Maandag 21 januari jl. is tijdens de opening van de e-healthweek in Den Haag, de handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ overhandigd aan Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS.

Toegankelijke informatie
Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen of het verwerken van informatie.

Digitale zorg werkt pas goed als deze toegankelijk ontworpen en gebouwd is. Hiervoor bestaan internationale richtlijnen (de WCAG).

Handreiking digitale zorg
De Oogvereniging, Ieder(in), PGOsupport, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland maakten samen de handreiking voor toegankelijke digitale zorg, met praktische stappen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor het succesvol ontwikkelen van toegankelijke en goed bruikbare digitale zorgomgevingen.

De handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ICT-ontwikkelaars en patiënten vertegenwoordigers.

Handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’

Contact