Herkennen van en omgaan met een beperking

Als dienstverlenende organisatie en werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ook mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme. Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip
  • uitval, verzuim (hoge kosten)

Training Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking
Met de kennis die u opdoet in deze trainingen, verlopen gesprekken soepeler en voorkomt u knelpunten. Enkele voorbeelden van deskundigheidsbevordering binnen:

  • Gemeenten; efficiëntie in de hele zorgketen van toegang tot ondersteuning door deskundigheidsbevordering in de wijk en binnen verschillende organen
  • Zorg en welzijn; efficiëntie in de begeleiding van nieuwe doelgroepen, het voorkomen van verkeerd medicijngebruik en efficiëntie in de uitstroom van ziekenhuispatiënten
  • Onderwijs; het beter laten aansluiten van leerkrachten bij leerlingen met een beperking, voorkomen van onnodige kosten en bureaucratie v.w.b. de toestroom van nieuwe doelgroepen vanuit Passend Onderwijs
  • Werkgevers; het succesvol inzetten van medewerkers met een beperking en het bewerkstelligen van een gezonde en productieve werkrelatie
  • Veiligheid; effectievere aanpak en conflictvermijding binnen politie en justitie, rechtspraak en instellingen rondom detentie

Meer weten?
We delen onze kennis en ervaring graag om meedoen écht mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in een training over het omgaan met een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS), Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Effectief Communiceren of een AutismeBelevingscircuit (ABC). Eens sparren? Neem dan contact op met MEE via 088 633 0 633.

 

Eens sparren?

Download leaflet

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Uitgelicht: Deskundigheids- bevordering binnen vervoersbedrijven

Yvonne: “Ik had nooit gedacht dat een aantal bewoners licht verstandelijk beperkt zouden zijn”

Uitgelicht: Herkennen van en omgaan met LVB

Uitgelicht: Masterclass autisme

Individuele aanbod professional of vrijwilliger