Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Training ‘ASS: Hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om?’

In deze geaccrediteerde training leren deelnemers aan de hand van veel voorkomende kenmerken hoe ze iemand met autisme kunnen herkennen. Welk gedrag kan duiden op ASS? Er worden vervolgens concrete handvatten gegeven hoe om te gaan met deze mensen in een voor de deelnemer relevante context. Er is veel ruimte voor maatwerk en de trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit op de praktijk van de deelnemers. De handvatten geven aanleiding om ervaringen uit te wisselen en af te stemmen over een aangepaste aanpak. Deelnemers voeden elkaar met nieuwe ideeën. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Resultaten

  • Concrete herkenningspunten.
  • Inzicht in de denkwijze van en begrip.
  • Concrete handvatten voor de omgang in de voor u relevante context, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
  • Vanuit de handvatten omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden van iemand met autisme.

De training kan aangevuld worden met bijvoorbeeld ‘Beleef Autisme’ (een autismebelevingscircuit+), dat aan de hand van opdrachten en ervaringsdeskundigheid een inkijk geeft in hoe mensen met autisme de werkelijkheid kunnen beleven, wat ze kunnen voelen. Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

 

Eens sparren?

Download leaflet

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Uitgelicht: Deskundigheids- bevordering binnen vervoersbedrijven

Yvonne: “Ik had nooit gedacht dat een aantal bewoners licht verstandelijk beperkt zouden zijn”

Uitgelicht: Herkennen van en omgaan met LVB

Uitgelicht: Masterclass autisme

Individuele aanbod professional of vrijwilliger