Het ideaal van MEE

Ons ideaal
Een inclusieve samenleving*

Onze visie
MEE is een maatschappelijke onderneming. Dit betekent dat MEE diensten verleent rondom maatschappelijke vraagstukken in de markt gericht op participatie van mensen met een beperking.

Onze missie
Meedoen mogelijk maken

Onze filosofie
In de verbinding ontstaat de beweging (verbinding van levensdomeinen, (in)formele structuren om iemand heen en de cliënt zelf)

Onze rol
Inspirerende verbinder

Onze merkbelofte
Meer mogelijk maken

Kernwaarden
Deskundig, verbindend, onafhankelijk en daadkrachtig

*Met inclusie bedoelen we dat mensen met een beperking met dezelfde kansen, rechten en plichten mee kunnen doen in de samenleving als mensen zonder beperking. Op alle levensgebieden. We hebben inclusie bereikt als er geen onderscheid meer is tussen mensen met en zonder beperking bij deelname aan (initiatieven in) de samenleving. Het is gewoon geworden.

Contact