Hulpkaart

De hulpkaart vertelt wat iemand niet kan vertellen

De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Dat voorkomt onnodige escalaties van lastige situaties en draagt zo bij aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de veiligheid in de wijk.

De inhoud van de Hulpkaart

Op de kaart staat waar de persoon moeite mee heeft. En wat je als omstander kunt doen om de situatie voor hem of haar beter te maken. Op de Hulpkaart kan bijvoorbeeld staan welke medicijnen de kaarthouder gebruikt en of er speciale afspraken met een huisarts of begeleider zijn. Daarnaast staat er vaak een telefoonnummer op van iemand die de persoon goed kent en vertrouwt.

Het aanvragen van een hulpkaart

Kent u of bent u iemand voor wie het hebben van een Hulpkaart veel rust kan brengen of wilt u meer weten over de kaart? Ga dan naar www.hulpkaart.nl of neem contact op met

Tabitha Roosenbrand
t.roosenbrand@meedrenthe.nl
of bel met MEE Drenthe 0592 – 30 39 99.

De Hulpkaart-coaches van MEE Drenthe kunnen helpen bij het opstellen van de kaart  zodat die helder en relevant is voor de houder en de ontvanger(s) van de Hulpkaart.
Download voorbeeld Hulpkaart
Download flyer Hulpkaart
Bekijk filmpje over Hulpkaart

Contact