Inclusie

Met inclusie bedoelen we dat mensen met een beperking met dezelfde rechten, plichten en kansen mee kunnen doen in de samenleving als mensen zonder beperking. We hebben inclusie bereikt als er geen onderscheid meer is tussen mensen met en zonder beperking bij deelname aan (initiatieven in) de samenleving. Het is gewoon geworden.

Contact