Inclusief ondernemen

MEE maakt meedoen mogelijk. Het ideaal van MEE  is een inclusieve samenleving. Door haar jarenlange ervaring in meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking, fungeert MEE als expertisepartner op het gebied van inclusie.

De ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking  versterkt de opdracht om inclusie tot regel te maken. Een opdracht voor iedereen. Van overheid tot werkgever, van instelling tot onderneming.

MEE helpt organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Afhankelijk van uw behoefte, neemt MEE het vraagstuk, de projectleiding, het opleidingstraject en/of de uitvoering uit handen. En zorgt door middel van haar unieke, integrale werkwijze  voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Omdat de professionals van MEE in uiteenlopende projecten en werkvelden werken, is er een continue verbinding tussen kennis en praktijk die zorgt voor een doorlopende stroom van innovatie.

Op die manier maken we meer mogelijk. Met cliëntondersteuning, specialistische expertise op afroep beschikbaar, advies en projectleiding, trainingen of complete integrale concepten, waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze  van MEE als een rode draad doorheen loopt. Voor gemeenten, onderwijs, zorg en welzijn, arbeid of bijvoorbeeld veiligheid en justitie.

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via 088 – 633 0633.

Eens sparren?

Alle diensten op een rij