Infographic: “Welke hulp heeft mijn kind nodig”

Valt de hulp die uw kind nodig heeft onder de Wlz, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet (Zvw)?

In deze infographic van het ministerie van VWS staat het allemaal handig op een rijtje.

Contact