Innovatie

Definitie innovatie bij MEE:
Het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen, of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen.

Innovatie heeft een prominente rol in het strategische meerjarenbeleid van MEE. Voor MEE betekent het dat MEE continu signalen vanuit het interne en externe veld ontvangt en ophaalt. Er wordt onderzocht hoe deze signalen, vanuit innovatie, de dienstverlening voor mensen met een beperking kan verbeteren. Door het ontwikkelen van nieuwe ideeën (producten en diensten) en nieuwe samenwerkingsverbanden willen we complexe sociale vraagstukken aanpakken. Met als doel dat we meedoen voor mensen met een beperking helpen bevorderen. Om uiteindelijk steeds dichter bij die inclusieve samenleving te komen. Bij de innovatietrajecten werkt MEE zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en partners.

Innovatieagenda 2019 – 2022
MEE werkt aan 2 grote innovatielijnen die voortkomen uit trends op de middellange termijn:

 • Vitaliteit en gezonde leefstijl
  Leefstijl wordt voor iedereen een issue. Over het algemeen zijn mensen met een beperking oververtegenwoordigd in de groep die een ongezonde leefstijl heeft. Door zorgverzekeraars, gezondheidszorg maar ook sociaal domein breed zal hier steeds meer aandacht voor komen. Deze focus op preventie zal ook impact gaan hebben voor de doelgroep mensen met een beperking. Deze innovatielijn focust op het bevorderen van participatie door het bevorderen van een gezonde leefstijl in het voorveld (preventie).
  Voorbeelden van projecten binnen deze innovatielijn zijn pilots rondom het motiveren van kwetsbare doelgroepen om aan een gezonde leefstijl te werken en het ontwikkelen van een serious game voor mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE werkt hierbij o.a. samen met partijen als Healthcoin, Windesheim CALO, GGD, Universiteit van Wageningen en huisartsenposten.
 • Technologie en digitalisering
  De technologie gaat mensen met een beperking helpen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende, waardoor men weerstand ervaart en biedt. Technologie en digitalisering moeten dus op termijn dienend kunnen zijn aan mensen met een beperking. Het is nu nog onvoldoende op maat en ondersteunend voor mensen met een beperking. Dit schept een afstand. Er ontstaat een grotere tegenstelling tussen de mensen die mee kunnen komen en zij die dat niet kunnen. Deze innovatielijn focust op het samen met de doelgroep bijdragen aan de ontwikkeling van helpende technologische middelen.
  Voorbeelden van projecten binnen deze innovatielijn zijn het inzetten van virtual reality om zelfstandig reizen te bevorderen, het toepassen van technologische hulpmiddelen zoals apps binnen de voorliggende dienstverlening in het sociaal domein. MEE werkt hierbij o.a. samen met partijen als TinyEye (blended hulpverlening), Conceptlicious (serious games) en VraagApp

Naast deze 2 innovatielijnen zijn er diverse andere onderwerpen waaraan gewerkt wordt, zoals:

 • Van taal naar beeld. Het inzetten van explainer videos voor instructie. Het vereenvoudigen van hulpteksten middels beeld, pictogrammen en vlogs. Op deze manier is het voor álle doelgroepen te begrijpen.
 • Sociale Kringen. Er is een format ontwikkeld om mensen met een beperking te kunnen ondersteunen bij het organiseren van een sociale kring.
 • Kinderen, waar kies ik voor? Module voor de BSO in het kader van kinderwens. Ontwikkeld door een student van Windesheim in samenwerking met consulenten van MEE.
 • Ik ben er ook nog. Workshop over brusjes, ontwikkeld door een student van Windesheim in samenwerking met consulenten.
 • Clientondersteuning in de curatieve zorg. Hoe kunnen we de regie versterken van kwetsbare mensen binnen de curatieve zorg (waaronder ziekenhuis- en huisartsenzorg), zodat de zorg beter aansluit op hun behoefte.
 • Mindshift. Een beweging op gang brengen met #DAN. Vraagstukken van een organisatie worden 2 tot 3 keer in een denktafel ingebracht. De denktafel bestaat uit mensen vanuit zeer diverse achtergronden zoals bedrijfswereld, ervaringsdeskundigen, zorg en anderen.
 • Denkmee: hoe kunnen we beleidsmakers helpen om kwetsbare burgers te betrekken bij de omgevingswet die 1 januari 2023 van kracht gaat.

Projecten die voortgekomen zijn vanuit eerdere innovatielijnen zijn bijvoorbeeld het opzetten en inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen alle dienstverlening in het sociaal domein, het ontwikkelen van een QuickScan om organisaties te helpen het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap te implementeren en het opleiden van een expertcoach mediaopvoeding.

Inspireren, agenderen, aanjagen: mini-symposia
MEE organiseert diverse evenementen om innovatie te stimuleren bij o.a. beleidsmakers en ketenpartners, zoals gratis te bezoeken mini-symposia samen met (lectoraten van) hogescholen en partners. Onderwerpen die de revue gepasseerd zijn, zijn o.a. wonen in een complexere samenleving, meedoen door technologie, preventieve ondersteuning jeugd, vitaliteit en gezonde leefstijl, LVB, criminaliteit en verslaving, inclusie in de gastvrijheidsbranche, effectdenken en resultaatfinanciering in het sociaal domein, inclusief werkgeven, mediawijsheid en digitalisering, sociale netwerkversterking en niet-aangeboren hersenletsel. Terugkijken >  Bekijk de actuele evenementenagenda >

Stimuleren van lokale initiatieven: Doemee-award
In 2016 is daarnaast de uitreiking van de Doemee-award in het leven geroepen voor lokale initiatieven om innovaties die inclusie bevorderen in de samenleving te stimuleren. Organisaties en gemeenten kunnen kosteloos partner worden van de Doemee-award.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met onze projectleiders via 088 633 0633.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact