Integrale concepten

In de verbinding ontstaat de beweging. Dat is onze filosofie. De beweging die nodig is om te kunnen participeren, de basis voor inclusie. De kern van het succes van de werkwijze van MEE ligt dan ook in de integrale aanpak. Vanuit de rol van verbinder ontwikkelt MEE unieke, integrale concepten als antwoord op sociale vraagstukken, zodat er een duurzame oplossing ontstaat.

De integrale concepten vormen een afspiegeling van het levensverloop van iemand met een beperking. In iedere levensfase bevinden zich namelijk cruciale keuzemomenten en/of kruispunten die van invloed zijn op de mogelijkheden van iemand met een beperking om te kunnen (blijven) meedoen. Deze zorgen ervoor dat dit optimaal mogelijk is in elke fase.

De kenmerken van een integraal concept zijn dat deze niet alleen een brug slaat tussen levensdomeinen, maar ook alle partijen die nodig zijn om een vraagstuk duurzaam op te lossen. Vaak beginnend bij een individuele vraag en vertaald naar een collectieve aanpak. Integrale concepten kennen een projectmatige opzet met – afhankelijk van de vraag – elementen van zowel advies en projectleiding als de inzet van specialistische expertise, (collectieve) training en/of uitvoering. De integrale concepten zijn ontwikkeld door MEE, hierom is er doorlopend aandacht voor innovatieve doorontwikkeling en effectmeting.

Er zijn verschillende integrale concepten, zoals:

 

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact