Integrale Vroeghulp – Casus Alex

Sinds twee jaar wonen Alex en zijn ouders in Nederland, ze komen oorspronkelijk uit Rusland. Ouders beheersen de Nederlandse taal nog niet. Het consultatiebureau signaleert zorgen omtrent Alex’s gehoor en heeft hem verwezen naar een specialist. Uit onderzoek blijkt dat Alex goed hoort maar dat er sprake is van een algehele ontwikkelingsachterstand.

Alex wordt door het consultatiebureau aangemeld voor Integrale Vroeghulp (IVH), waarbij de vraag is of het team kan meekijken met ouders en de vragen die er liggen omtrent Alex’s ontwikkeling. De trajectbegeleider zoomt in op de vragen die ouders hebben. Ze willen weten waar zijn gedrag vandaan komt en hoe ze het beste bij hem kunnen aansluiten. De gesprekken worden in het Russisch gevoerd met behulp van een tolk. Het kernteam adviseert ouders om Alex op een vroeg- behandelingsgroep te plaatsen, zodat zijn ontwikkeling beter in beeld komt. Daarnaast wordt geadviseerd om thuis intensieve pedagogische hulpverlening in te schakelen om ouders te ondersteunen in de omgang met Alex.

Na observaties van de vroegbehandeling blijkt een structuurgroep het beste te passen bij Alex. De structuurgroep en de begeleiding thuis stemmen hun afspraken met elkaar af, waarbij de trajectbegeleider de verbindende factor is. Ouders geven aan blij te zijn met de hulp van IVH: ‘’Het is zo fijn dat er mensen zijn die met ons meekijken en ons helpen. We zien nu eindelijk dat Alex stapjes maakt in zijn ontwikkeling en we begrijpen zijn gedrag nu veel beter.’’

Contact