Integrale Vroeghulp voor kinderen met ontwikkelingsachterstand

Deze zomer vond het eerste werkatelier Integrale Vroeghulp plaats in Zwolle. De VNG heeft dit georganiseerd in samenwerking met de taskforce Integrale Vroeghulp. Aanwezig waren medewerkers uit wijkteams, beleidsmedewerkers jeugd van gemeenten, consulenten van MEE, coördinator IVH en medewerker kenniscentrum JSO.Centraal stonden deze ochtend zeven bouwstenen van IVH, waarmee een duurzaam ketennetwerk ingevuld kan worden voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking.

Aanjaagfunctie
Beleidsmedewerkers van gemeenten gaven aan dat het nodig is dat er in de regio een aanjaagfunctie is voor Integrale Vroeghulp. Iemand die de belangen voor ouders met een kind met ontwikkelingsproblemen in beeld blijft brengen en zorgt dat er kennis beschikbaar is. Het blijkt dat coördinatie essentieel is voor het in stand houden van de keten.

Contact