Integrale werkwijze - MEE voor mij

Integrale werkwijze

In de verbinding ontstaat de beweging. Dat is onze filosofie. De beweging die nodig is om te kunnen participeren; de basis voor inclusie. De kern van het succes van de werkwijze van MEE ligt dan ook in de integrale aanpak.

In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen op cruciale kruispunten en keuzemomenten. Waarbij een uitdaging in het ene leefgebied vaak gerelateerd blijkt te zijn aan uitdagingen in andere leefgebieden (werk, samenleven en wonen, financiën, zorg).

MEE werkt daarom, in tegenstelling tot andere dienstverleners, vanuit een integrale aanpak die verder kijkt dan één levensgebied. De ondersteuning richt zich niet alleen op school, werk en zorg, maar ook op de thuissituatie: het eigen netwerk, financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd. En houdt rekening met belangrijke overgangsmomenten, zoals een verhuizing. Juist de levensgebieden waar mensen met een beperking de meeste problemen ervaren en die essentiële belemmeringen vormen voor succesvolle participatie.

Onderzoek* bevestigt het resultaat van een levensbrede aanpak en het effect van veranderingen in de directe omgeving op uitval bij mensen met een beperking binnen onderwijs en werk. Zo levert iedere euro die geïnvesteerd wordt in een integrale aanpak er vier op.

Door de (in)formele structuren om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing. MEE werkt als spil tussen alle betrokken partijen; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook naasten en hulpverleningsinstanties. Zodat alles en iedereen samenwerkt in het belang van het (door het individu zelf bepaalde) plan en doel. Dit laatste komt voort uit de succesvol gebleken en door opdrachtgevers en partners breed gewaardeerde werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) die de grondhouding van de MEE-medewerker kenmerkt in al zijn of haar handelen. Verbindend, deskundig, onafhankelijk en daadkrachtig; de kernwaarden van MEE.

* MBC ‘Levensbrede aanpak bij autisme’ (Vanuit autisme bekeken, okt. 2015); International research on inclusion of young people with disabilities (Edwin L. de Vos, 2007-2013); Duurzame inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Al-Blad 33, SDU-uitgeverij, 2012)

Contact