Kantelen met de Kantelcoach

Werkelijk aansluiten bij de vraag en de persoon, in alle opzichten. En regie, verantwoordelijkheid over eigen leven en ontwikkeling zoveel mogelijk bij de cliënt leggen. Het is een visie, een manier van kijken, geen protocol. Een training sociale netwerkversterking of vraagverduidelijking volgen is één ding. Uit ervaring blijkt echter dat veel teams van professionals behoefte hebben aan laagdrempelige coaching en ondersteuning.

Laagdrempelige coaching en ondersteuning

De werkwijze van de Kantelcoach loopt parallel aan de visie achter de kantelingsprincipes. Op deze manier ervaart de professional direct zelf wat het effect is van de werkwijze op mensen. De Kantelcoach kan bijvoorbeeld (concreet en praktisch):

  • Casuïstiek doorspreken (individueel of in teamverband)
  • Observeren en spiegelen aan de hand van vragen
  • Meelopen tijdens een (huis)bezoek
  • Individueel geraadpleegd worden voor coaching en tips

Resultaten

  • Bewustwording en omarming van visie achter kantelingsprincipes (voor ieder persoon uniek)
  • Verrijking van kwaliteit van leven van cliënten en burgers
  • Bewustwording van eigen gedrag en mogelijkheden
  • Toename zelfvertrouwen (wegnemen drempels en/of handelingsverlegenheid)
  • Inzicht in waar je staat als professional en organisatie

“Dit heb ik niet nodig.” “Wij werken al gekanteld.” “We betrekken het gezin al.” “Wat is er nieuw aan?” Uit ervaring blijkt dat je het pas ziet als je het snapt.
Gecoachte (gemeentelijk team): “De vragen die jij mij stelt, moet ik gaan stellen aan de burger!”

Eens sparren?

Download leaflet

Individuele interesse professional of vrijwilliger