Kennis

Omdat de professionals van MEE in uiteenlopende projecten en werkvelden werken, is er een continue verbinding tussen kennis en praktijk die zorgt voor een doorlopende stroom van kennisontwikkeling en -doorontwikkeling. Doorontwikkeling binnen huidige werkwijzen, maar de inzichten en ervaringen leiden ook doorlopend tot nieuwe concepten op basis van behoeften van en trends rondom mensen met een beperking, in relatie tot de systemen en samenleving om hen heen.  Op die manier maken we meer mogelijk.

MEE investeert daarom continu in de deskundigheid van haar medewerkers. Op basis- en verdiepend niveau, evenals als het gaat om vergaande specialistische expertise. Bijvoorbeeld door:

  • Het organiseren van kennisdagen waarin medewerkers een aantal verplichte en een aantal facultatieve, verdiepende workshops volgen. De workshops worden verzorgd door collega’s met specialistische expertise op een bepaald onderwerp (interne kennisdeling, verdiepend) of externen (externe verrijking, verdiepend of verbredend).
  • Het aanvullend faciliteren van verdiepingsmomenten op specifieke onderwerpen op basis van individuele inschrijving (facultatief).
  • Het deelnemen aan een of meerdere ‘T-groepen’, waarbinnen medewerkers naast het basiscompetentieprofiel de specifieke kennis rondom een beperking, levensgebied, stelsel of bijvoorbeeld een specialistische expertise als psychodiagnostiek of sociaal juridische dienstverlening met elkaar delen en doorontwikkelen.
  • Het doorlopend halen, brengen en delen van kennis en ervaring door middel van de online kenniscommunity Deelmee (ook externen kunnen hieraan deelnemen).
  • Het bieden van (begeleid) intervisie en individuele coaching door een praktijkcoach.
  • Het bieden van een intensief introductieprogramma en het koppelen van nieuwe en huidige medewerkers aan een (SNV-)coach; een collega die bijvoorbeeld bekwaam is in de werkwijze Sociale Netwerk Versterking en op verzoek kan meelopen en/of geconsulteerd kan worden.
  • Het stimuleren van registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en lidmaatschap van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB). De BCMB is op initiatief van MEE NL opgericht.
  • Het op basis van vraag faciliteren van deelname aan congressen en individuele opleiding.
  • Het bieden van doorgroeimogelijkheden binnen de MEE-organisatie naar een functie als trainer of bijvoorbeeld projectleider.

Contact