Optimaal participeren met de Levenscoach

Preventief aanwezig zijn op cruciale kruispunten

Uit onderzoek blijkt dat (jonge) mensen met een beperking meestal uitvallen op werk of school door veranderingen die niet werk-of school gerelateerd zijn. Ook de zorg om een naaste met een beperking, kan het functioneren beïnvloeden. De Levenscoach is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook hulpverleningsinstanties en naasten. Doordat er tijdig (informele) hulp kan worden ingeschakeld, kan er maximaal preventief op- en afgeschaald worden  op cruciale momenten om uitval en (vergaande) problematiek duurzaam te voorkomen.

Resultaten

  • duurzaam participeren in de samenleving in alle levensfasen, vergroten zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en motivatie, voorkomen van uitval en (maatschappelijke) kosten en verminderen van (instroom) uitkeringen.
  • succesvol inzetten van medewerkers met een beperking, voorkomen van verzuim en bewerkstelligen van een gezonde, productieve en duurzame werkrelatie.
  • voorkomen van uitval van leerlingen met een beperking, het ondersteunen van kinderen en jongeren en met een beperking naar passend onderwijs, vervolgonderwijs, werk of andere passende dagbesteding.
  • effectievere voorbereiding op periode na detentie, betere aansluiting op terugkeer in de samenleving en voorkomen recidive van mensen met een beperking.
  • efficiëntere en effectievere uitstroom van ziekenhuispatiënten met een beperking.

Werkwijze
De Levenscoach van MEE zorgt ervoor dat mensen in alle levensfasen duurzaam kunnen en blijven functioneren in de samenleving. Door preventief contact te hebben op cruciale momenten en na te gaan of het (nog) goed gaat op alle levensdomeinen die van invloed kunnen zijn op het slagen van het eigen toekomstplan. En door de informele en formele netwerken om iemand heen die dit kunnen ondersteunen, waar nodig, tijdig te activeren.

Voor meer informatie download hier de folder of neem contact op met MEE via 088 633 0633.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact