Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Deelname aan politiek en het openbare leven

Kevin heeft een licht verstandelijke beperking en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van deelname aan politiek en het openbare leven (één van de 8 kernthema’s van het recent in Nederland geratificeerde VN-verdrag). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen met politie, justitie en het gevangeniswezen. Deze ervaringen zet hij onder andere in bij de sector veiligheid en justitie voor bewustwording en begrip in de omgang met mensen met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen een bijdrage geleverd aan inclusie op het gebied van deelname aan politiek en het openbare leven in 2017? Enkele voorbeelden..

  • Ontwikkeling online leermodule hoewerkstemmen.nl en lokale mogelijkheden om stemmen voor mensen met een beperking toegankelijker te maken.
  • In samenwerking met partners organiseren van een mini-symposium en ontwikkelen van trainingen rondom LVB, criminaliteit en verslaving.
  • Ontwikkeling training ‘Grip op verwardheid’ rondom personen met verward gedrag en project ‘LVB en NAH in het vizier’ als brug tussen politie/justitie en hulpverlening.
  • Doorlopend organiseren van (open) trainingsaanbod voor individuele professionals uit allerlei werkvelden op het gebied van o.a. sexting, loverboys en social media (evenals coördinatie ketenaanpak en trainingen en gastlessen voor kwetsbare jongeren op dit gebied).
  • 8,4 is het gem. cijfer voor de trainers van MEE beoordeeld door professionals*.
  • 9,0 is het gem. cijfer dat professionals de ervaringsdeskundigen van MEE gaven die bij een training betrokken waren*.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.
Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Gebaseerd op evaluatieformulieren trainingen.

Contact