Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Gezondheid en zorg

Ronald heeft een licht verstandelijke beperking en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en zorg (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen hoe zijn beperking invloed heeft op gezondheidsklachten en over het belang van het aanpassen van de communicatie in bijvoorbeeld het opvolgen van instructies. Deze ervaringen zetten ervaringsdeskundigen in bij organisaties voor o.a. bewustwording en begrip in relatie tot de omgang met mensen met een beperking, zoals ook bij trainingen aan bijvoorbeeld doktersassistenten, ziekenhuizen, huishoudelijke hulpen of kraamzorgmedewerkers.Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van gezondheid en zorg in 2017? Enkele voorbeelden..

  • Tweede fase pilot Samen lekker lang leven om gezondheid te bevorderen bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status in een gemeente (gezinsbenadering).
  • Totstandkoming pilot ‘Gezond meedoen’ ter bevordering van gezonde leefstijl bij kwetsbare doelgroepen in een gemeente (individuele benadering).
  • Nominatie project Healthcoins voor HR Zorgaward.
  • Ontwikkeling en verspreiding van ‘kantelkalender’ als prikkel voor zorg- en welzijnsorganisaties om (mee) te kantelen, evenals (open) trainingsaanbod op het gebied van o.a. effectieve vraagverduidelijking en sociale netwerkversterking voor zorg, welzijn, praktijkondersteuning, kraamzorg en huishoudelijke hulp.
  • Uit onderzoek blijkt dat de inzet van de Kantelcoach van MEE een positief effect heeft op de bewustwording van en het betrekken van het informele netwerk bij professionals in zorg en welzijn*.
  • Totstandkoming pilot aansluiting cliënten uit (L)VG-instellingen bij vaardigheidscursussen op het gebied van assertiviteit en weerbaarheid, seksualiteit en relaties en bv. mediawijsheid.
  • Nominatie van inzet t.b.v. kanteling in de zorg voor Briljante Mislukkingen award – Zorg 2017.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.
Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* CHE (2017), Onderzoek naar het spreken over het informele netwerk in cliëntbesprekingen van het sociaal team Ede-Zuid.

Contact