Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Onderwijs en ontwikkelen

Gerrieke heeft autisme en vertelt hoe haar ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en ontwikkelen (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt ze in dit voorbeeld vanuit haar ervaringen met het reguliere onderwijs. Deze ervaringen zet ze onder andere in bij onderwijsinstellingen voor bewustwording en begrip bij docenten in de omgang met leerlingen en studenten met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van onderwijs en ontwikkelen in 2017? Enkele voorbeelden..

 • Totstandkoming van pilot integrale aanpak passend onderwijs ‘Ik tel mee’ i.s.m. een samenwerkingsverband van scholen en een gemeente.
 • 85% van de ouders die zich zorgen maakten over (de ontwikkeling van) een kind in de leeftijd van 0-7 jaar, gaf na de inzet van Integrale Vroeghulp aan dat de ondersteuning geholpen heeft bij het realiseren van hun doel*.
 • 74% van de ouders die zich zorgen maakten over (de ontwikkeling van) een kind in de leeftijd van 0-7 jaar, gaf na de inzet van Integrale Vroeghulp aan zelf verder te kunnen*.
 • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse wees uit dat de inzet van een Toekomstcoach van MEE voor een betere overgang van school naar werk, resulteert in potentiële  maatschappelijke opbrengsten met een kosten-baten ratio van 1 : 2,4 per jaar**.
 • Totstandkoming van pilot Toekomstcoach voor kwetsbare jongeren in twee gemeenten.
 •  MEE dacht mee bij de totstandkoming van een SIB voor een effectieve aanpak bij jongvolwassenen binnen twee gemeenten en nam initiatief tot het verbinden van uitvoeringspartners.
 • Bevorderen van passend onderwijs door uitvoering van schoolmaatschappelijk werk en/of meedoen in de kinderopvang en/of het basisonderwijs bij in totaal 41 scholen.
 • MEE organiseerde doorlopend een (open) trainingsaanbod op het gebied van o.a. sexting, loverboys en social media (evenals trainingen en gastlessen voor leerlingen op dit gebied).
 • 8,4 is het gem. cijfer voor de trainers van MEE beoordeeld door professionals***.
 • 9 is het gem. cijfer dat professionals de ervaringsdeskundigen van MEE gaven die bij een training betrokken waren***.
 • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Gebaseerd op 99 evaluatieformulieren Integrale Vroeghulp.
** Society Impact (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomstcoach.
*** Gebaseerd op evaluatieformulieren trainingen.

Contact