Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Toegankelijkheid en mobiliteit

Emil heeft niet-aangeboren hersenletsel en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid en mobiliteit (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen in het vervoer. Deze ervaringen zet hij onder andere in bij vervoersbedrijven voor bewustwording en begrip bij chauffeurs in de omgang met mensen met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen een bijdrage geleverd aan inclusie op het gebied van toegankelijkheid en mobiliteit in 2017? Enkele voorbeelden..

  • QuickScan VN-verdrag voor het eerst uitgevoerd bij een studentenhuisvester: een scan waarbij ervaringsdeskundigen op laagdrempelige wijze advies geven aan allerlei soorten organisaties over de quickwins op het gebied van toegankelijkheid op 5 gebieden (fysieke, digitale, schriftelijke en mentale toegankelijkheid en toegankelijkheid in beleid).
  • Circa 80% van de deelnemers aan MEE op Weg reisde na deelname regelmatig of altijd zelfstandig met het openbaar vervoer of de fiets als alternatief voor aangepast vervoer*. MEE op Weg is een integraal concept met als doel om zelfstandigheid in verkeer en vervoer te bevorderen bij mensen met een beperking.
  • Onderzoek wijst uit dat de besparing op aangepast vervoer door MEE op Weg €162.441,- is bij elke 100 afgeronde trajecten (investering binnen twee jaar terugverdiend)**.
  • MEE organiseerde doorlopend een (open) trainingsaanbod voor individuele professionals uit allerlei werkvelden rondom o.a. het herkennen van en omgaan met mensen met een (niet-zichtbare) beperking op verschillende locaties.
  • 8,4 is het gem. cijfer voor de trainers van MEE beoordeeld door professionals***.
  • 9 is het gem. cijfer dat professionals de ervaringsdeskundigen van MEE gaven die bij een training betrokken waren***.
  • MEE organiseerde een REIS-MEE-ERVARING voor moderator prinses Laurentien, OV-bedrijven en overheid onder leiding van een ervaringsdeskundige.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Gebaseerd op effectmetingen MEE op Weg t/m 2016 (2016: 88%); omdat de percentages in de jaren voorafgaand aan 2017 relatief weinig fluctueerden, is er in 2017 voor gekozen niet opnieuw dezelfde effectmeting uit te voeren.
** Society Impact (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse MEE op Weg.
*** Gebaseerd op evaluatieformulieren trainingen.

Contact