Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Zelfstandig leven en voorzieningen

Ronald heeft een licht verstandelijke beperking en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfstandig leven en voorzieningen (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen binnen het sociaal domein. Deze ervaringen zet hij onder andere in bij gemeenten voor het verbeteren van voorzieningen, bewustwording en begrip in relatie tot de omgang met mensen met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van zelfstandig leven en voorzieningen in 2017? Enkele voorbeelden…

 • De mate waarin inwoners vonden dat zij meedoen in de samenleving is bij de afsluiting van de cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gestegen met gem. 1,3 punt op een schaal van 1-10 ten opzichte van de situatie bij de start (23%)*.
 • Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse op basis van een langdurige pilot in een gemeente blijkt dat de Levenscoach van MEE, voor inwoners die – vanwege hun beperking – gedurende hun hele leven op verschillende momenten ondersteuning nodig zullen hebben, resulteert in potentiële maatschappelijke opbrengsten met een kosten-baten ratio van 1 : 3,2 per jaar**.
 • MEE organiseerde samen met partners het mini-symposium ‘Effectdenken en resultaatfinanciering in het sociaal domein’.
 • Er vonden pilots plaats in verschillende gemeenten rondom verdere inbedding van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein met eigen, lokale poules van ervaringsdeskundigen.
 • Samen met partners reikte MEE de Doemee-award uit aan lokale initiatieven die inclusie bevorderen.
 • 8,2 is het gem. cijfer dat inwoners de cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gaven***. Dit is de 3e opeenvolgende stijging.
 • 94% van de inwoners die een beroep deden op cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) ervoer de MEE-consulent als deskundig***.
 • MEE organiseerde doorlopend een (open) trainingsaanbod voor individuele professionals op het gebied van o.a. het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, effectief communiceren, vraagverduidelijking en sociale netwerkversterking op verschillende locaties; kennis en vaardigheden die professionals helpen om zelfstandig leven bij mensen met een beperking te bevorderen.
 • 8,4 is het gem. cijfer voor de trainers van MEE beoordeeld door professionals****.
 • 9,0 is het gem. cijfer dat professionals de ervaringsdeskundigen van MEE gaven die bij een training betrokken waren****.
 • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Gebaseerd op res. 7878 (start) en 4995 (afsluiting) metingen door middel van de Meedoen-index.
** Society Impact (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Levenscoach.
*** Gebaseerd op 1406 verstuurde evaluatiebrieven in 29 gemeenten met een respons van 24%.
**** Gebaseerd op evaluatieformulieren trainingen.

Contact