Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Cultuur, sport en vrije tijd

Tibor heeft autisme en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen met de gastvrijheidsbranche. Deze ervaringen zet hij onder andere in voor bewustwording en begrip in de omgang met mensen met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd in 2017? Enkele voorbeelden..

  • Nominatie Sport MEE voor Pier de Boerprijs. Sport MEE is een integraal concept met als doel mensen met een beperking mee te laten doen binnen het reguliere sport- en beweegaanbod. Eerder onderzoek wees o.a. uit dat 60% van de deelnemers met een beperking wekelijks meer aan lichaamsbeweging doet dan voor het project*.
  • Behoefteonderzoek en symposium rondom aangepast sporten en bewegen ten behoeve van 7 gemeenten.
  • Ondertekening diverse sportakkoorden in Gelderland en Overijssel vanuit aanjaag- en uitvoerdersrol MEE binnen Grenzeloos Actief (VWS) in de regio.
  • Opzet legacy voor borging mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking in de regio na de Special Olympics Nationale Spelen, die in 2018 plaats zal vinden in de Achterhoek. De legacy houdt zich bezig met het opvolgingsprogramma om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen binnen het reguliere sport- en beweegaanbod.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Verwey Jonker Instituut (2015).

Contact