Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Werk en inkomen

Gert heeft autisme en vertelt hoe zijn ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt hij in dit voorbeeld vanuit zijn ervaringen met werkgevers. Deze ervaringen zet hij onder andere in bij bedrijven voor het succesvol in dienst nemen en houden van mensen met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van werk en inkomen in 2017? Enkele voorbeelden..

  • Ontwikkeling animatiefilm, e-learning en website rondom omgaan met geld, voorkomen van schulden en rondom financiële zaken en regelingen als je 18 wordt.
  • Symposium ‘LVB en schuldenproblematiek’.
  • Ontwikkeling en pilot Integrale Arbeidscoach als alternatief voor of aanvulling op reguliere jobcoaching en als oplossing voor heractivering van ‘granieten bestand’.
  • Mini-symposium ‘Inclusief ondernemen’.
  • Ontwikkeling trainingspakket LVB en schulden voor professionals en beleidsmakers i.s.m. Stimulanz.
  • Uitrol Smart met Geld bij 16 scholen in samenwerking met gemeenten. Smart met Geld is een integraal concept met als doel jongeren praktisch te leren hoe om te gaan met geld.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

Contact