LVB en GGZ-problematiek

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek. Onder GGZ-problematiek vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan autisme, ADHD of een depressie. Vragen zoals: welke psychiatrische stoornissen en/of aandoeningen komen voor bij deze doelgroep en hoe kun je dit herkennen, kunnen aan het einde van de training worden beantwoord. Ook wordt er aandacht besteed aan het omgaan met deze doelgroep, met name op het gebied van communicatie. Er wordt gewerkt met een eigen casus om de theorie te vertalen naar de praktijk. Hiernaast leren kandidaten hoe ze de sociale kaart kunnen gebruiken voor advies en verwijzing bij LVB en GGZ-problematiek.

Voor wie?
De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met GGZ-problematiek. Werkvelden waaraan gedacht kan worden zijn de gemeente, het ziekenhuis, justitie, de politie, het onderwijs en sociaal werk.
Om deze training te kunnen volgen, moeten kandidaten beschikken over theoretische basiskennis op het gebied van het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Heb je (nog) niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basistraining ‘Herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking’.

Lesvorm
PowerPoint presentatie en interactieve opdrachten. Geleid door een professional met kennis op het gebied van LVB en GGZ-problematiek.

Resultaat
Na afloop van de training:

  • Heeft de deelnemer de algemene basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist;
  • Weet de deelnemer welke psychische aandoeningen en stoornissen voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking;
  • Kan de deelnemer bij jeugdigen en volwassen met een licht verstandelijke beperking ook GGZ -problematiek herkennen;
  • Heeft de deelnemer theoretische kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek: op het gebied van communicatie, houding en omgeving;
  • Kan de deelnemer in de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek, zijn houding en communicatie aanpassen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner;
  • Heeft de deelnemer kennis over de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

Tijdsinvestering
De totale tijdsinvestering is een dagdeel.

Registerpunten
SKJ: 4 punten
Registerplein: 4 punten

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact