LVB en schulden

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. We laten ons makkelijk beïnvloeden door trends, reclame en sociale factoren en één foutje op internet leidt al snel tot grote problemen. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) spelen verschillende factoren en kenmerken gelijktijdig een rol waardoor zij een grotere kans hebben op schulden. Onder mensen met schulden is dan ook een aanzienlijk en groeiend aantal mensen met een LVB*.

Daarom is het van belang dat mensen met een LVB extra ondersteuning krijgen of geholpen worden bij hun financiën. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van professionals die te maken hebben met mensen met schulden, zoals schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders, in relatie tot LVB naar eigen zeggen echter te beperkt is. Werkgevers trainen hun medewerkers niet of nauwelijks in een effectieve omgang met LVB. Dit betekent dat er vaak weinig rekening gehouden wordt met LVB of zelfs helemaal niet als deze niet wordt herkend. Met alle negatieve gevolgen op het oplossen en voorkomen van schulden, maar bijvoorbeeld ook de toeleiding naar werk van dien.

MEE heeft daarom in samenwerking met partners praktische tools ontwikkeld en verzameld voor professionals die te maken hebben met mensen met schulden.

Gratis e-learnings, video’s en tools voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Trainingen en e-learnings voor professionals en vrijwilligers

  • Geaccrediteerde training LVB en schuldenproblematiek voor professionals en vrijwilligers die in het werk te maken (kunnen) krijgen met jongvolwassenen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking die financiële problemen hebben
  • Geaccrediteerde e-learning LVB en schuldenproblematiek (alleen beschikbaar in combinatie met de training LVB en schuldenproblematiek)
  • Integrale aanpak en training Smart met Geld voor VSO- en praktijkscholen, bestaande uit trainingen voor leerlingen, train-de-trainermodule, opzet van een lokaal platform met betrokken organisaties en themabijeenkomsten voor ouders)

Meer weten? Neem contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633.

* NVVK, BPBI, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, Divosa, Cedris, SBCM, MEE NL (2018), ‘LVB, schulden en werk’

Eens sparren?

Download leaflet

Compilatie symposium LVB en schuldproblematiek

Smart met Geld Rabobank Salland