Mediation

Het aantal conflictsituaties waarbij mensen met een beperking betrokken zijn, stijgt. Bij een (dreigend) conflict waarbij (vermoedelijk) één of meerdere personen met een beperking betrokken zijn kan een Mediator van MEE worden inzet. Onafhankelijke bemiddeling van MEE zorgt voor effectieve afspraken waardoor partijen weer met elkaar verder kunnen.

Mediation wordt succesvol ingezet bij:

  • Sociale woningbouw; het bevorderen van rust in de buurt en het voorkomen van (herhaaldelijke) conflicten tussen bewoners en woningbouwcorporaties, en bewoners onderling.
  • Veiligheid; het bevorderen van passende veroordeling van en acceptatie door mensen met een beperking en het voorkomen van recidive binnen rechtspraak.
  • Gemeenten; zorgen dat partijen met elkaar verder kunnen en niet blijven investeren in conflicten. Hierdoor worden maatschappelijke kosten als gevolg van woninguitzetting, rechtsgang en schuldproblematiek voorkomen.
  • Onderwijs; het bevorderen van acceptatie en het voorkomen van (herhaaldelijke) conflictsituaties met betrekking tot schoolkeuze en begeleiding tussen ouders van kinderen met een kwetsbaarheid/beperking en onderwijsinstellingen (Passend Onderwijs).
  • Zorg en welzijn; efficiëntie door bevorderen direct passende ondersteuning van en bijbehorende afspraken met cliënten met een beperking en het voorkomen van conflictsituaties.

Meer weten?
Wilt u ook efficiënte en effectieve oplossingen voor (dreigende) conflictsituaties in relatie tot mensen met een beperking? Neem dan contact op met MEE via 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Uitgelicht: Mediation binnen sociale woningbouw

Uitgelicht: Mediation binnen rechtspraak