Mediawijsheid bij kwetsbare groepen

Twee derde van de Nederlandse jongeren heeft hun mediagebruik onvoldoende onder de duim, blijkt uit onderzoek*. Niet alleen als het gaat om de risico’s, zoals het doorzien van commerciële en politieke belangen die bij media komen kijken, maar ook als het gaat om de kansen voor het benutten van de mogelijkheden van digitale media, zoals social media. Dit geldt nog meer wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen minder makkelijk profiteren van de voordelen van media. Te weinig begrip van media, overmatig gebruik en ongewenst gedrag is wat professionals in de praktijk tegenkomen**.

Digitale geletterdheid wordt dan ook een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum, naar verwachting vanaf 2021. Wat kunnen organisaties en professionals doen om mediawijsheid bij kwetsbare doelgroepen te vergroten?

Specialistische expertise:
MEE heeft specialistische kennis en expertise in huis op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding in relatie tot kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking of autisme. Niet alleen vanuit risico’s redenerend, maar juist ook vanuit kansen voor het benutten van de mogelijkheden van social media: mee kunnen doen, ook online.

Ondersteuning door MEE

  • Deskundigheidsbevordering voor professionals, bijvoorbeeld in de vorm van een training ‘Social media en kwetsbare doelgroepen’
  • Groepsgericht met jongeren aan de slag met social media, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus ‘Vind ik leuk’
  • Op afroep beschikbare, specialistische expertise bij individuele casussen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een gecertificeerde ‘Expertcoach mediaopvoeding’
  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, bijvoorbeeld over opvoedingsondersteuning op het gebied van social media

Meer informatie of vragen over de trainingen, voorlichtingen of op afroep beschikbare gecertificeerde Expertcoach mediaopvoeding? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

* Mediawijzer.net (2018), De mediawijsheid van jongeren in beeld
** NJI (2018), Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Eens sparren?

Download leaflet