Training MEE op Weg

Om het gedachtegoed en de succesvolle methode van MEE op Weg te borgen en concreet toe te kunnen passen in de eigen organisatie en/of instelling, traint MEE professionals in onder andere zorg, welzijn en onderwijs. Deelnemers ontvangen praktische tips en methodieken om wensen en mogelijkheden van cliënten of leerlingen ten aanzien van meer zelfstandigheid in verkeer en vervoer direct om te zetten in een concrete actie. Bijvoorbeeld door het koppelen van een vrijwilliger of naaste aan de persoon met een beperking, waarna zij samen de gewenste route op creatieve wijze oefenen totdat de persoon met de beperking zelfstandig deze route kan afleggen (lopend, fietsend, met het openbaar vervoer). De training draagt de gehele methode, op basis waarvan cliënten of leerlingen zelfredzaam het avontuur in verkeer en vervoer aan kunnen gaan, over.

Resultaten

 • Vergroten van zelfstandigheid, trots en zelfvertrouwen van cliënten of leerlingen  door het aangaan van het avontuur dat meedoen in het verkeer en vervoer met zich meebrengt
 • Tevredenheid van cliënten en (ouders van) leerlingen in het meedenken in oplossingen voor verkeer en vervoer
 • Concrete handvatten om meer zelfstandigheid in verkeer en vervoer mogelijk te maken
 • Handvatten om ouders van leerlingen, naasten van cliënten of vrijwilligers te activeren de methode toe te passen (eigen kracht)
 • Toename van het aantal cliënten of leerlingen dat (meer) zelfstandig reist, wat een kostenbesparing binnen het deur-tot-deurvervoer oplevert
 • Borging van het gedachtegoed én de methodiek bij organisaties en/of instellingen binnen een specifieke gemeente.

Inhoud training

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de organisatie of instelling, wordt de inhoud van de training op maat samengesteld. De intentie is om de gehele methode van MEE op Weg over te dragen aan de professional, inclusief visie en denkwijze, werkwijze, materiaal en best practices. Professionals kunnen de methodiek van MEE op Weg na afloop van de training direct toepassen.  Hierbij valt te denken aan:

 • Het bespreken van ‘deelname in verkeer en vervoer’ met ouders, naasten of vrijwilligers.
 • Het betrekken van ouders, naasten of vrijwilligers bij het avontuur van de deelnemer
 • Het gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een plan van aanpak, picto’s, apps
 • Het meten van effecten binnen de individuele trajecten
 • Borging van het gedachtegoed en de methodiek binnen de organisatie/ instelling

Meer weten? Neem contact op met MEE  via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact