Zelfstandig reizen met een taalontwikkelingsstoornis

Zelfstandig reizen met een taalontwikkelingsstoornis

Als het moeilijk is om te praten of andere mensen te begrijpen, is reizen met het openbaar vervoer extra spannend. Veel leerlingen van het Viertaal College in Amsterdam, een school voor jongeren met een auditieve of communicatieve beperking, zijn daardoor aangewezen op de taxi. Jammer, want zelfstandig reizen geeft meer vrijheid én kansen om nieuwe dingen te leren! Het Viertaal College riep daarom de hulp in van MEE op Weg; een initiatief waarin vrijwilligers de reis per Openbaar Vervoer oefenen met de deelnemers. Drie leerlingen gingen de uitdaging aan!

Van Almere naar Amsterdam
Een leerkracht van het Viertaal College: “Onze leerlingen hebben een taalontwikkelingsstoornis, kortweg TOS. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld grote moeite met het praten en begrijpen van taal. Voordat we dit traject startten, kwamen ze vanuit Almere per taxi naar school in Amsterdam.”

Meer zelfstandigheid
Ze vervolgt: “De leerlingen waren heel enthousiast. Ze vonden het fijn om zelfstandig te leren reizen. Nu nog naar school, maar straks ook naar hun stage. Het oefenen van de reis met het openbaar vervoer heeft hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen echt vergroot. En dat is mooi om te zien.”

Geen taxi meer
Sinds MEE op Weg komen twee van de drie deelnemers zelf met het Openbaar Vervoer naar school. Een mooi resultaat, vindt ook het Viertaal College: “Ik vind het heel fijn dat er een organisatie is die jongeren met een beperking helpt met reizen. De leerlingen zijn nu veel zelfstandiger. De ouders zijn er ook heel blij mee dat hun kinderen hebben kunnen oefenen voordat ze zelfstandig naar school begonnen te reizen.”

Contact