MEEdoen in de kinderopvang en het basisonderwijs

MEEdoen in de kinderopvang en/of het basisonderwijs is een bijdrage aan vroegsignalering van en participatie door kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke beperking in het regulier onderwijs. MEEdoen richt zich op kinderen met:

  • een motorische ontwikkeling
  • een taal- en of spraakachterstand
  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • problemen met de zelfredzaamheid
  • achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling
  • probleemgedrag

Samen met leidsters, pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten en ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind. Het doel is dat ieder kind kan meedoen en met plezier naar de reguliere kinderopvang of school kan gaan. Dit doen wij aan de hand van een ondersteuningsplan dat wordt opgemaakt na een observatie. De inzet van Hbo-stagiaires en vrijwilligers maken dat er extra handen op de groep en in de klas kunnen worden geboden, zodat het kind extra aandacht krijgt bij die punten die voor hem/haar belangrijk zijn. Het inwerken van stagiaires en vrijwilligers gebeurt op maat per cliënt.

Daarnaast bieden wij informatie en advies aan leidsters, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders, zodat zij meer inzicht krijgen in de problematiek van het kind en, indien nodig, begeleiding op maat kunnen bieden.

Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact