Meedoen mogelijk maken: leren, werken, participeren

Ondanks de komst van de Participatiewet, blijven in de praktijk nog te veel mensen met een beperking (en tal van mogelijkheden) aan de kant staan om uiteenlopende redenen. Of zij vallen om diezelfde redenen uit na een goed bedoelde start. Een integrale, levensbrede aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking daadwerkelijk

  • kunnen stijgen op de participatieladder,
  • kunnen bewegen van onderwijs naar werk,
  • kunnen bewegen tussen de mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk.

Resultaten bij het voorkomen van uitval van mensen met een beperking die al participeren (en/of mantelzorgers van mensen met een beperking). Bijvoorbeeld in het onderwijs of bij een vorm van (onbetaald) werk.

  • Duurzaam voorkomen van uitval door middel van de Levenscoach; vanuit laagdrempelig contact preventief na gaan of het (nog) goed gaat op alle levensdomeinen die van invloed kunnen zijn op het slagen van het eigen toekomstplan.
  • Voorkomen van ziekteverzuim binnen SW-bedrijven door middel van bedrijfsmaatschappelijk werk; door de levensdomeinen heen begeleiden en maximale preventie bewerkstelligen doordat de weg naar mogelijke ondersteuning bekend is en de lijnen ernaar toe kort zijn.
  • Goed aansluitende begeleiding van medewerkers en leerlingen door middel van collectieve training voor professionals; bijvoorbeeld herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, effectief communiceren.
  • Weghalen van stressfactoren die uitval kunnen veroorzaken door middel van collectieve training voor deelnemers; bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, omgaan met geld.

Resultaten bij het (opnieuw) activeren van mensen met een beperking die nog niet, nauwelijks of (al geruime tijd) niet meer participeren. Bijvoorbeeld vanuit een volledige of gedeeltelijke uitkering.

  • Een gedegen start door middel van de Levenscoach; vanuit laagdrempelig contact preventief alle levensdomeinen en netwerken activeren die van invloed kunnen zijn op het slagen van het eigen toekomstplan.
  • (Voorbereiding op) sociale activering door middel van collectieve training van deelnemers al dan niet gekoppeld aan individuele, levensdomein doorbrekende coaching of als onderdeel van een integraal project, zoals het trainen van uitkeringsgerechtigde mensen met arbeidsvermogen, het trainen van mensen met een beperking om vrijwilliger te worden, het trainen van werkgevers om vrijwilligers met een beperking te coachen, enz.

Contact