Naasten en vrijwilligers

Voor broers, zussen, ouders, partners, mantelzorgers en vrijwilligers biedt MEE cursussen en gespreksgroepen, zoals:

 • Natuurlijk een netwerk!
  Voor familieleden van iemand met een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis die het netwerk van hun familielid in kaart willen brengen (Sociale Netwerk Versterking).
 • Niet-aangeboren Hersenletstel (NAH)
  Voor iedereen die een gezinslid, partner, vriend of familielid heeft met NAH. De cursus geeft meer kennis en inzicht en bevordert het begrip voor veranderd gedrag.
 • Gespreksgroep ASS, voor partners
  Voor (ex-)partners van mensen met een (vermoedelijke) stoornis in het autisme spectrum. Doel van de bijeenkomsten is het vinden van steun bij elkaar en beter leren omgaan met ingewikkelde situaties in een relatie.
 • Omgaan met Autisme
  Voor ouders en mantelzorgers van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.  Doel van de bijeenkomsten (3 avonden) is het krijgen van informatie, ervaren hoe het is om autisme te hebben en in gesprek gaan met elkaar om ervaringen uit te wisselen
 • Brussen
  Voor kinderen die een broer of een zus hebben met een beperking, chronische ziekte en/of een vorm van autisme. In een brusjesgroep kun je door spel, verhalen en activiteiten erkenning en herkenning bij elkaar vinden.
 • Als je begrijpt wat ik bedoel: herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking (LVB)
  In de deskundigheidsbevordering ontvang je informatie over de kenmerken van mensen met een LVB. Je leert welk gedrag kan duiden op een LVB en krijgt omgangstips. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, af te stemmen en te ontmoeten.
 • Als je begrijpt wat ik bedoel: herkennen van en omgaan met een autisme spectrum stoornis (ASS)
  In de deskundigheidsbevordering ontvang je informatie over de kenmerken van mensen met autisme. Je leert welk gedrag kan duiden op autisme en krijgt omgangstips. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, af te stemmen en te ontmoeten. Daarnaast voeden de deelnemers elkaar met nieuwe ideeën.
 • Het Autisme Belevings Circuit (ABC)
  Het Autisme Belevings Circuit laat je autisme zelf ervaren, voelen en beter leren kennen. Het doel is meer autismevriendelijk te worden. Beleving is ervaring, wat leidt tot inzicht, begrip en reflectie.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

MEE organiseert eveneens cursussen en gespreksgroepen voor cliënten en trainingen voor organisaties en professionals.

Individuele interesse professional of vrijwilliger

Contact

Sandra: “Wat vanzelfsprekend lijkt, kan voor kinderen met autisme een raadsel zijn”

Ook voor u: AutismeBelevingsCircuit

Ook voor u: Herkennen van en omgaan met LVB

Cursussen voor cliënten