Sociale Netwerk Versterking in de praktijk

Ik stel voor om samen met haar partner alles eens in kaart te brengen; waar sta je nu, waar wil je heen, wat gaat er goed en wat wil je bereiken? Hoe ziet je dag er dan uit en waar ben je dan mee bezig? Ik merkte dat het lastig was voor haar om een beeld te krijgen van wat de bedoeling was. En, gaf ze aan, lastig om ook haar man erbij te betrekken. Die denkt toch anders over de zaak, zei ze. Toch liet ze zich verleiden en stemde ze in met een afspraak op een tijdstip dat haar man ook thuis zou zijn. Helaas op een vrije dag van mij…..maar dat is wat de situatie nu vraagt: flexibel zijn!

Het is bijzonder hoe ik mezelf telkens nog betrap op vooroordelen. Ik had al een beeld gevormd van de man die ik zou gaan ontmoeten. Dit naar aanleiding van het verhaal van mevrouw. Ik dacht dat meneer niet echt bereidwillig zou zijn en me ervan zou gaan overtuigen dat er snel huishoudelijke hulp moest komen, en begeleiding voor mevrouw. Het lukte me om met een open houding de schaalvragen te stellen. En ik werd verrast door de positieve houding van meneer.

Wel merkte ik wederom dat het voor mensen met ASS toch lastig is een cijfer te geven, omdat het ene aspect van het leven matig is, het andere voldoende en zo moet er dan weer een gemiddelde gegeven worden. Meneer kon heel snel zijn cijfer noteren en later ook toelichten. Mevrouw had meer tijd nodig en liet zich telkens leiden door in problemen en belemmeringen te praten. Ik herhaalde vaak de vraag: en waar word je blij van, wat gaat goed? Zo ook bij de cirkeltechniek. Lastig, wat schrijf je dan op. Problemen genoeg, kun je vele briefjes mee vullen, maar kwaliteiten? Totdat meneer een paar voorbeelden gaf. Hij had zelf al een paar dingen opgeschreven en even later lukt het mevrouw ook om de goede dingen op papier te zetten. Ze plakte ze op en ik zag meteen een ontspannen en blij gezicht. Ze kon vertellen dat ze administratief heel sterk is, goed kan notuleren en teksten schrijven. Ook de briefjes met ‘creatief’ en ‘muzikaal’ werden opgeplakt. Wel meteen met de opmerking “maar door alle problemen is er geen ruimte meer voor”.

Toen ze later in concrete termen gingen opschrijven wat er in het cijfer zit, waar ze over een half jaar zou willen zijn, kwamen er zeer concrete en verassende punten. Zo gaven ze beiden aan dat ze een leger huis willen. Er staan zoveel spullen, in alle kamers opgestapeld, dat er geen ruimte meer is om hobby’s uit te voeren.

En telkens noemde mevrouw weer waarom het niet anders kan en waarom het is zoals het is. Ik heb vaak herhaald dat het inzoomen op problemen en belemmeringen ‘verlammend’ werkt en het bekijken van mogelijkheden ‘beweging’ in gang zet. Na een tijdje gaf ze zelf aan dat ze blij wordt bij de gedachte aan wat er nog wél kan. Ze wil graag weer zwemmen en samen willen ze meer tijd met elkaar. Er werd besproken wat ze nog wél samen kunnen doen. Ook werd het gevoelige punt besproken dat de vele dieren veel zorg en aandacht vragen. En ze concludeerden samen dat alleen het regelen van hulp in de huishouding niet hun welbevinden zou vergroten, maar dat daar meer voor nodig was. En dat was een moment waarop ik ook de meedenkbijeenkomst ter sprake kon brengen. Het vragen aan bijvoorbeeld de volwassen kinderen om mee te denken hoe het huis leger kan worden of hoe de administratieve achterstand weer bijgewerkt kon worden. We maakten een nieuwe afspraak om haar netwerk in kaart te brengen. Mevrouw kon het niet laten om toch nog de opmerking te maken: maar we zijn veel vrienden kwijt geraakt…….

Door Jacquelien Siebrand, consulent MEE IJsseloevers

Contact