Omgaan met seksualiteit en relaties

Het praten, geven van voorlichting of maken van beleid over seksualiteit vraagt om een open houding, kennis en een heldere visie. Nog meer aandacht verdient dit wanneer het gaat om jongeren of mensen met een beperking. Misbruik ligt op de loer. Onder hulpverleners, begeleiders of bijvoorbeeld leerkrachten bestaat echter veel handelingsverlegenheid omtrent dit onderwerp. Voor hen is er daarom de praktijk gerichte training Omgaan met seksualiteit en relaties.

Resultaten:

  • Vergroot bewustzijn ten aanzien van eigen rol in het ondersteunen van en het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een beperking in een opvoedkundige- en/of begeleidende situatie
  • Vergrote kennis over de verschillende thema’s van seksualiteit
  • Kunnen signaleren van en handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Bespreekbaar kunnen maken van seksualiteit bij cliënt en het netwerk van cliënt
  • In staat zijn om seksuele voorlichting te geven
  • Handvatten om beleid seksualiteit op de agenda van team/organisatie te zetten

In de training wordt in 3 dagdelen aandacht besteed aan:

  • De kennis van seksualiteit
  • Signalering, handelen en preventie ten aanzien van misbruik
  • Hoe voorlichting te geven aan mensen met een beperking

De training is bedoeld voor professionals die zowel te maken hebben met mensen met een lichamelijke beperking als een verstandelijke beperking. Het gaat hier om een brede groep mensen, met vele verschillende vormen van beperkingen. Er zijn namelijk veel overeenkomsten als het gaat om seksualiteit en mensen met een beperking. De training wordt op maat gegeven en zal per training aandacht besteden aan de specifieke doelgroep of vraag van de deelnemers.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact