Omgevingswet: iedereen denkt mee

Participatie cruciaal in iedere fase
In 2021 is naar verwachting de Omgevingswet van kracht. In de aanloop naar de invoering van deze wet, is in iedere fase van het omgevingsproces een cruciale rol belegd voor het organiseren van participatie; het actief betrekken van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alle burgers, ook zij wiens stem we niet of minder snel horen, daadwerkelijk betrekken bij de inrichting en uitvoering van het omgevingsproces?

Enkele voorbeelden:

  • Gemeenten en provincies; alle burgers mee laten denken bij de kerninstrumenten binnen het omgevingsproces: omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en projectbesluit
  • Adviesbureaus; begeleiden, adviseren en uitvoeren van opdrachten rondom de implementatie van de Omgevingswet voor provincies en gemeente


Maatschappelijke partner voor inclusie

MEE fungeert als regionaal expertisepartner voor inclusie en heeft veel kennis en ervaring in het betrekken en activeren van mensen met uiteenlopende (niet-zichtbare) beperkingen. MEE werkt daarbij zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en heeft een groot lokaal en regionaal netwerk, doordat consulenten van MEE in gemeenten werkzaam zijn in de ondersteuning van kwetsbare burgers (o.a. vanuit de rol van onafhankelijke cliëntondersteuner in de Wmo en Wlz). Door het betrekken van MEE als maatschappelijke partner in het omgevingsproces van beleid tot uitvoering is participatie, ook van hen wiens stem we niet of minder snel horen, geborgd.

Resultaten

  • Organiseren van participatie in alle fasen van het omgevingsproces, van beleid tot uitvoering
  • Daadwerkelijk betrekken van alle burgers bij de inrichting van de eigen leefomgeving, ook van hen wiens stem we door een (niet-zichtbare) beperking niet of minder snel horen

Meer weten?
Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

“Ik wil ook meedenken en meestemmen, omdat ik ook een inwoner ben” – Uitspraak van een ervaringsdeskundige

Eens sparren?

Download leaflet