Onderwijs

Meer mogelijk maken binnen onderwijs
Scholen zien de normen voor vroegtijdig schoolverlaten steeds verder dalen. Een sluitend regionaal vangnet om alle jongeren van 12-23 jaar zonder startkwalificatie optimaal te ondersteunen in het vinden van een passende plek. Digitale geletterdheid als verplicht onderdeel binnen het onderwijscurriculum. Ongewenste seksuele handelingen bij 1 op de 4 meisjes in het speciaal onderwijs. Het voldoen aan de zorgplicht voor kwetsbare leerlingen binnen het Passend onderwijs. De focus op preventie en vroegsignalering en wat dit vraagt van leerkrachten. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om kwetsbare leerlingen mee te kunnen laten doen en tegelijkertijd onnodige (maatschappelijke) kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen
MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat ervoor nodig is om leerlingen mee kunnen blijven doen in het onderwijs. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt onderwijsinstellingen bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk binnen het onderwijs.

Enkele voorbeelden

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact