Onderzoek onder wijkteams

De Gereformeerde Hogeschool Viaa is, in samenwerking met o.a. MEE IJsseloevers, een  onderzoek gestart onder wijkteams in de gemeente Zwolle. Op basis van casusleren wordt onderzocht in hoeverre wijkteams handelen naar de bakens van ‘welzijn nieuwe stijl’*. In april worden daarnaast de eerste onderzoeksresultaten verwacht van een (kwantitatieve) vragenlijst waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

–          Samenwerking
–          Handelen professional in de praktijk
–          Verwachtingen
–          Vaardigheden (Bakens Welzijn Nieuwe Stijl, transitie/ transformatie competenties)
–          Methode ‘Actie leren’
–          Organisatie van het werk enz. enz.

Aan het eind van dit jaar verschijnen ook de onderzoeksresultaten van het casusleren en zal zichtbaar worden of er in de competentieontwikkeling van professionals in wijkteams duidelijke ontwikkelingen te zien zijn.

* ‘Welzijn nieuwe stijl’:

  1. Gericht op de vraag achter de vraag
  2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
  3. Direct er op af
  4. Formeel en informeel in optimale verhouding
  5. Doordachte balans van collectief en individueel
  6. Integraal werken
  7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
  8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

Contact