Onderwijs - MEE voor mij

Onderwijs

De veranderingen in de wetgeving en organisatie rondom passend onderwijs en participatie stellen onderwijsinstellingen, gemeenten en jongeren met een kwetsbaarheid of beperking voor nieuwe uitdagingen. MEE ondersteunt u graag om knelpunten aan te pakken en te voorkomen.

Samen werken aan een inclusieve samenleving
Om efficiënt aan de zorgplicht voor nieuwe doelgroepen te voldoen is samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en (sociale) partners noodzakelijk. Samenwerking voorkomt conflicten en zorgt ervoor dat leerlingen met een kwetsbaarheid of beperking een verantwoord passende plek krijgen. MEE koppelt haar kennis en methodieken aan actuele vraagstukken in de sector onderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om:

Meer weten? Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Sandra: “Wat vanzelfsprekend lijkt, kan voor kinderen met autisme een raadsel zijn”

Uitgelicht: Navigator

Uitgelicht: MEE op weg

Blog

Bekijk alle berichten