Werkgevers

Als je geen geld hebt voor de bus omdat je in de schulden zit, hoe kom je dan op je werk? Als je niet zelfstandig hebt leren reizen, hoe bereik je dan je stage? Als je thuis moet zorgen voor iemand met (ook) een beperking, hoe kom je dan aan werken toe? Als je problemen thuis hebt, hoe kun je je dan goed concentreren op je werk?

Ondanks de komst van de Participatiewet, blijven in de praktijk nog te veel mensen met een beperking (en tal van mogelijkheden) aan de kant staan om uiteenlopende redenen. Of zij vallen om diezelfde redenen uit na een goed bedoelde start. Een integrale, levensbrede aanpak is nodig om mensen met een beperking werkelijk mee te kunnen laten doen.

Unieke, levensbrede aanpak
MEE heeft jarenlange ervaring in het activeren van mensen met een beperking in relatie tot het versterken van eigen kracht en netwerk. In tegenstelling tot veel dienstverleners, werkt MEE vanuit een integrale aanpak die verder kijkt dan één levensgebied. De ondersteuning richt zich niet alleen op school, werk en zorg, maar ook op de thuissituatie: het eigen netwerk, financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd. En houdt rekening met belangrijke overgangsmomenten, zoals een verhuizing. Juist de levensgebieden waar mensen met een beperking de meeste problemen ervaren en die essentiële belemmeringen vormen voor succesvolle participatie. Onderzoek* bevestigt het resultaat van een levensbrede aanpak en het effect van veranderingen in de directe omgeving op uitval binnen onderwijs en werk bij mensen met een beperking. Zo levert iedere euro die geïnvesteerd wordt in een integrale aanpak er vier op.

Voorbeelden van inzet

  • Een gedegen start door middel van de bedrijfsscan Inclusief werkgeven
  • Duurzaam voorkomen van uitval en verzuim door middel van de Integrale Arbeidscoach (MELBA- en jobcoach gecertificeerd)
  • Effectief re-integreren door het op afroep inschakelen van specialistische expertise op het gebied van arbeidsdiagnostisch onderzoek (MELBA-gecertificeerd)
  • Goed aansluitende begeleiding door middel van training van professionals rondom het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking (geaccrediteerd).
  • Weghalen van stressfactoren die uitval kunnen veroorzaken door middel van collectieve budgetvoorlichting en/of training van medewerkers; bv. op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, omgaan met geld.
  • (Voorbereiding op) Sociale activering door middel van collectieve training van (uitkeringsgerechtigde) medewerkers, bv. op het gebied van arbeidsvermogen of vrijwilligerswerk

 

Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

* MBC ‘Levensbrede aanpak bij autisme’ (Vanuit autisme bekeken, okt. 2015); International research on inclusion of young people with disabilities (Edwin L. de Vos, 2007-2013); Duurzame inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Al-Blad 33, SDU-uitgeverij, 2012)

Eens sparren?

Download leaflet

Joke: “Ik weet nu dat hij goed opgevangen wordt en kan me weer focussen op mijn werk”

Claudia: “Mijn grootste droom is mijn eigen geld te verdienen”

Uitgelicht: Navigator

Uitgelicht: Herkennen van en omgaan met LVB