Zorg & Welzijn

De veranderingen in de wetgeving en organisatie rondom maatschappelijke ondersteuning stellen zorg- en welzijnsorganisaties en cliënten voor nieuwe uitdagingen. MEE ondersteunt u graag om de kantelingsgedachte efficiënt en effectief toe te passen. Daar plukken zowel inwoners als (sociale) partners de vruchten van. Ons doel is om niet alleen de transitie, maar ook een daadwerkelijke transformatie te realiseren en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen.

Samen werken aan een inclusieve samenleving
Om efficiënt aan de zorgplicht voor nieuwe doelgroepen te voldoen is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking binnen de individuele cliëntondersteuning en tussen zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en (sociale) partners. Efficiëntie in de keten voorkomt fouten en zorgt ervoor dat de cliënt de behandeling echt begrijpt. MEE koppelt haar kennis en methodieken aan actuele vraagstukken in de sector zorg en welzijn. Bijvoorbeeld als het gaat om:

Meer weten? Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Rick: “Ik snap nu waarom ik niet meteen moet gaan oplossen en invullen, maar eerst moet beginnen helder te krijgen wat iemand wil bereiken”

Uitgelicht: Video-Home-Training en Video-Observatie-Training

Uitgelicht: Sociale Netwerk Versterking

Uitgelicht: Herkennen van en omgaan met LVB