Bestuur en organisatie

De stichtingen MEE Drenthe, MEE Veluwe, MEE IJsseloevers en MEE Oost worden vanuit MEE Samen bestuurd en ondersteund. In MEE Samen zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht ondergebracht alsook de ondersteunende diensten (Financiën, ICT, P&O, Management ondersteuning, Backoffice, Kwaliteit en Beleid en Communicatie). MEE Samen ondersteunt zo MEE Drenthe, MEE Veluwe, MEE IJsseloevers en MEE Oost in het bereiken van de doelstellingen en resultaten gericht op goede dienstverlening en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt het beleid.  De raad van bestuur bestaat uit één persoon, te weten mevrouw L.J. Spaargaren.

Raad van toezicht
De raad van toezicht toetst op hoofdlijnen de leiding en het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

De heer G.C. van de Logt, voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur Stichting Heliomare
Nevenfuncties:
Lid RvT Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Lid Onderwijs Adviesraad Hogeschool Arnhem / Nijmegen

De heer E.J. Hummel, lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: (Interim) bestuurder en manager in de zorg
Nevenfuncties:
-Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
-Voorzitter Raad van Commissarissen Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland
-Lid Raad van Toezicht ZorgAccent

Mevrouw S. Eeftink, lid Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: Strategisch HR (lokale Rabobanken)

De heer A. Maussart, lid Raad van Toezicht en aanspreekpunt OR
Hoofdfunctie: Eigenaar Maussart Bestuur, Consultancy & Toezicht
Nevenfuncties:
Lid RvT Jeugdbescherming Gelderland
Lid RvT Viattence
Lid RvT Driesgasthuizen Groep
Lid RvC Syntein
Lid RvT Medinello
Lid Raad van Advies Eerstelijns Centrum Tiel (ECT)

Mevrouw A.L. Heinen, lid Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
Hoofdfunctie: Directeur Reumacentrum/Manager Bedrijfsvoering Reumatologie & Farmacie, Sint Maartenskliniek Nijmegen
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Klaver Klinieken, Schijndel
Voorzitter Klachtencommissie St. Vilente, Ede

Jaarrekeningen

Het ideaal van MEE

VN-verdrag

Integrale werkwijze

Het effect van MEE

Kennis

Innovatie

Inzet ervaringsdeskundigen

Alle diensten op een rij

Bestuur en organisatie

Privacy

Klacht

Contact

Downloads