Bestuur en organisatie

De stichtingen MEE Drenthe (per 1 januari 2019), MEE Veluwe, MEE IJsseloevers en MEE Oost (per 1 januari 2018) worden vanuit MEE Samen bestuurd en ondersteund. In MEE Samen zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht ondergebracht alsook de ondersteunende diensten (Financiën, ICT, P&O, Management ondersteuning, Backoffice, Kwaliteit en Beleid en Communicatie). MEE Samen ondersteunt zo MEE Drenthe, MEE Veluwe, MEE IJsseloevers en MEE Oost in het bereiken van de doelstellingen en resultaten gericht op goede dienstverlening en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt het beleid.  De raad van bestuur bestaat uit één persoon, te weten mevrouw L.J. Spaargaren.

Raad van toezicht
De raad van toezicht toetst op hoofdlijnen de leiding en het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

De heer G.C. van de Logt, voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Lid Raad van Bestuur Stichting Careyn Utrecht
Lid Raad van Commissarissen Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

De heer E.J. Hummel, lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie
Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
Voorzitter Raad van Commissarissen HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland
Interim bestuurder Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Mevrouw S. Eeftink, lid Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Strategisch HR (lokale Rabobanken)

De heer A. Maussart, lid Raad van Toezicht en aanspreekpunt OR
Eigenaar Maussart Bestuur, Consultancy & Toezicht
Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Gelderland
Lid Raad van Toezicht Viattence
Lid Raad van Toezicht Drie Gasthuizen Groep
Lid Raad van Commissarissen Syntein

Jaarrekeningen 2020

Het ideaal van MEE

VN-verdrag

Integrale werkwijze

Het effect van MEE

Kennis

De geschiedenis van MEE en MEE NL

Innovatie

Inzet ervaringsdeskundigen

Alle diensten op een rij

Werken bij

Nominaties en awards

Bestuur en organisatie

Privacy

Klacht

Contact

Downloads