Resultaten benchmark cliënttevredenheid en effectmeting 2014 - MEE Veluwe - MEE voor mij

Resultaten benchmark cliënttevredenheid en effectmeting 2014 – MEE Veluwe

Resultaten landelijke benchmark cliënttevredenheid

In 2014 heeft MEE Nederland voor 18 MEE-organisaties een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Vanuit MEE Veluwe zijn 250 cliënten benaderd, de respons was 23%.

 • Gemiddeld rapportcijfer: 8,1 (landelijk gemiddelde MEE-organisaties: 8,0)
 • 96% van de cliënten beveelt MEE bij anderen aan, 94% zoekt indien nodig opnieuw contact met MEE
 • 85% van de cliënten heeft in het eerste contact de informatie ontvangen waar hij of zij om vroeg  
  • 42% van de cliënten van MEE Veluwe wenst het eerste contact het liefst persoonlijk te hebben. 91% heeft tegenwoordig ook contact met MEE via de mail. Bij de vorige benchmark (2011) was dit nog ongeveer 50%.
 • De snelheid waarmee men geholpen is, stemt cliënten tevreden, ook vinden de cliënten overwegend dat ze antwoord hebben gekregen op hun vragen.
 • Over de consulent zijn de cliënten goed te spreken. Men wordt prettig te woord gestaan en de meeste cliënten hebben het gevoel dat de consulent hen begrijpt. Ook komt de consulent de gemaakte afspraken na.
 • 77% van de cliënten van MEE Veluwe heeft bruikbare antwoorden ontvangen. Slechts 7% laat weten geen antwoorden te hebben gekregen. MEE heeft volgens 77% voldaan aan de verwachtingen en nog eens 16% laat weten dat zij een beetje geholpen zijn.

Resultaten landelijke effectmeting

In 2014 heeft MEE Nederland daarnaast een effectmetingonderzoek uitgevoerd. Vanuit MEE Veluwe zijn 275 cliënten gevraagd naar hun eigen oordeel over de effecten van de dienstverlening van MEE. De respons was 17%.

 • Belangrijkste conclusie: cliënten vinden dat de cliëntondersteuning van MEE bijdraagt aan zelfredzaamheid in brede zin
 • Op alle aspecten van het leven wordt een overwegend positief effect ervaren
 • Cliënten schrijven die positieve effecten toe aan de ondersteuning van MEE en vooral aan MEE-ondersteuning in combinatie met hulp van andere organisaties of personen
 • Door de brede vraagverheldering en integrale aanpak ondervinden cliënten op meer domeinen effect dan alleen het domein waarbij MEE hen heeft ondersteund
 • De grootste effecten worden gescoord op ‘regels en geld’, gevolgd door ‘zelfstandigheid en hulp vragen’ en ‘school en dagopvang voor kinderen’, op deze domeinen wordt het effect ook het vaakst aan MEE toegeschreven
  • Zelfs bij cliënten waarbij de hulp niet specifiek op deze domeinen was gericht, vindt een aanzienlijk aantal toch dat de hulp van MEE hen heeft geholpen op deze domeinen
  • Met name bij ‘zelfstandigheid en hulp vragen’ vindt 50% dat MEE hen veel heeft geholpen, terwijl de dienstverlening hier niet direct op gericht was

Contact