Inzet ervaringsdeskundigen

“Professionals weten hoe het is, ervaringsdeskundigen voelen hoe het is”

Binnen MEE wordt het werken met ervaringsdeskundigen structureel geborgd in de verschillende onderdelen van de dienstverlening van MEE. Dit kan zijn binnen de individuele cliëntondersteuning of bij trainingen en voorlichtingen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat de effecten duidelijk zijn bij zowel cliënten en professionals (intern en extern) als ervaringsdeskundigen:

  • Cliënten geven aan het gevoel te hebben er- en herkend te worden en te ervaren dat zij niet de enige zijn;
  • Professionals zien ervaringsdeskundigheid als een aanvulling op hun eigen professionaliteit, zijn zich meer bewust van hun eigen taalgebruik en houding, blinde vlekken worden zichtbaar;
  • Ervaringsdeskundigen hebben meer zelfvertrouwen, ontwikkelen vaardigheden, hun CV wordt uitgebreid en hun sociale netwerk vergroot.

Een poule van ervaringsdeskundigen is samengesteld en bestaat uit mensen die ervaring hebben met o.a. autisme (ASS), Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), Licht Verstandelijke Beperking (LVB), een visuele beperking en mensen met een lichamelijke beperking.

Voorbeelden van inzet
Naast inzet in de individuele cliëntondersteuning, kunnen ervaringsdeskundigen van meerwaarde zijn bij trainingen en voorlichting:

  • Tijdens de training ‘Herkennen en omgaan met autisme’ voor professionals wordt kennis overgedragen ten aanzien van het onderwerp, daarnaast kan een ervaringsdeskundige met autisme vanuit eigen ervaring vertellen wat aandachtspunten zijn in communicatie en omgang.
  • Tijdens een workshop aan WMO medewerkers over communicatie met burgers met een licht verstandelijke beperking, wordt de theorie aangevuld met het ervaringsverhaal van iemand met een licht verstandelijke beperking.

Ervaringsdeskundigen kunnen, in overleg, ook buiten MEE door andere organisaties worden ingezet.

Ervaringsdeskundige aan het woord

Contact