Ervaringsdeskundige aan het woord

“Al voordat ik me verbond aan dit project, was ik actief met het delen van mijn ervaring met autisme. Ik ben werkzaam bij het Autisme Informatie Centrum (AIC), waar ik mensen informatie verschaf over autisme, ik geef lezingen en presentaties en laat mensen ervaren hoe het is om autisme te hebben tijdens autismewandelingen.

Ik vind het belangrijk dat er meer begrip komt voor mensen met autisme (in het bijzonder vrouwen). Ik kan vanuit mijn eigen ervaring vertellen over wat mij helpt en anderen tips en adviezen geven. De reacties die ik van toehoorders krijg zijn eigenlijk altijd positief. Professionals geven bijvoorbeeld aan dat zij door mijn verhaal beter snappen wat het is om autisme te hebben en wat dit betekent in omgang en communicatie. Bij mensen die zelf autisme hebben roept het herkenning op.

Ik ben gevraagd een bijdrage te leveren aan dit project, hierdoor heb ik het gevoel dat ik serieus genomen wordt. Ik voel me gevleid dat ik om mijn capaciteiten een bijdrage kan en mag leveren aan de dienstverlening van MEE.”

Contact